Åsetra

Åsetra

Åsetra er en gammel seterbu (1855-60) i 1 1/2 etg. Første etasje er inndelt i 2 rom og gang med loftstrapp. Halvetasjen over er delt i 2 rom og grunnarealet er 42 kvm.

Bordkledd tømmerhus med platetak. Åsetra er den eneste av hyttene på Songli som er bygd og brukt som seter og som står på sin opprinnelige plass. Rester og tufter etter annen bebyggelse på vollen, vises. Vollen er ganske sterkt tilvokst med stor skog helt inn til bua. Brukt som jakt-/vakthytte og skogshusvær etter den kom i Songlis eie.

Åsetra ligger i fredet område – på vestsiden av elva,helt nord i Grytdalen og bare noen hundre meter fra kommune-/fredningsgrensa.

Det er dessverre ikke mulig med overnatting.

Les meir om Åsætras historie

Åsetra interiør

Interiør frå Åsetra

Åsetra i sol