Bjørndalen

1. Bjørndalen. Dugnad 2016

På Bjørndalen ligger to bygninger –ei trønderlån og ei mastu. Trønderlåna er i første etasje inndelt i to stuer, kjøkken og gang med loftstrapp.

I andre etasje et det 3 soverom (9 senger). På vestenden er det tilbygd et uthus i reisverk i full høyde uten etasjeskille. Mastua er inndelt i to rom og forgang. Trønderlåna har en grunnflate på 142 kvm og mastua 38 kvm. Begge husene er bordkledde tømmerhus. Mastua har torvtak. På trønderlåna lå det eternittak. Dette ble utskiftet med impregnert tretak i 2003.

Opprinnelig er Bjørndalen en fjellgard med fast bosetning frem til tidlig på 1900-tallet. Bygningene er fra 1800-tallet og står på sin opprinnelige plass. Mastua ble delvis oppusset innvendig i 1991 og tjener i dag som “åpen vandrebu”. På trønderlåna ble det utført restaureringsarbeider på 1960/70 – tallet.

Etter at gården ble nedlagt ble Bjørndalen brukt som jakt- og vakthytte. Bjørndalen ligger høyt og fritt, med utsikt mot Fjellkjøsvatnet og sørvestover mot Ovnfjellet og Langlidalen. Innmarka har en del år vært benyttet til hestebeite for å vedlikeholde vollen.

 

Her er det dessverre ikke mulig med overnatting enda!

Om Bjørndalens historie

2. Bjørndalen, slåttedugnad
5b. Dugnad 2017. Pause med vaffel, og fyr i peisen
6. Bjørndalen, høst
5. Dugnad 2017. Gresset skal vekk.