Pærstuggu (hovedbygning)

1. Songli gård. Pærstuggu, hovedbygning.

Pærstuggu (hovedbygget) er en toetasjes trønderlån oppført omkring 1800. Den har et grunnareal på 225 kvm.

I 1919 ble den påbygd en toetasjes “bak-fløy”, og bygget er formet som en T i grunnflate. Bygget ble også påbygd en glassveranda i inngangspartiet, som ble utvidet i krigsårene.

Hovedbygget brukes primært til kurs, møter og fagseminarer. Bygningen inneholder bl.a. auditorium, moderne kjøkken og spisesal, samt to stuer. Det er kjeller med lav høyde under Trønderlåna. Hovedbygningen ble renovert i 1990.

INFORMASJON

Pris: 2000 kr per dag

 

KAPASITET

I hovedbygget er det kapasistet til max 80 stykker til bords.

Hovedhus, Pærstuggu, stue 2
Lille sal, 1.etasje.
Pærstuggu, Hovedbygning. Kjøkken del 2b
Storsalen 2. etasje b