Svarttjønnhytta

Svarttjønndalshytta består av i alt 4 bygninger: Hovedhytte på 64 kvm, vakthytte på 13 kvm, uthus på 43 kvm og naust på 19 kvm.

Hovedhytta er inndelt i fire rom med peis i hvert rom. Den er sammensatt av fire hulluer. Stor veranda/terrasse på 36 kvm, som ligger langs hele framsiden og vinkler mot nordenden. Overbygd inngangsparti og nordende.

Hytta ble bygget i 1930 og i 2002 ble det utført omfattende utvendig restaureringsarbeide som bestod av riving og bygging av helt ny veranda/terrasse, utskifting av en del råtne tømmerstokker i vegger, riving av platetak og legging av nytt impregnert tretak med takrenner. Hytta ble påført tjærebeis og omramminger malt i sin opprinnelige farge.

Vakthytta er en tømmerhytte som består av et rom og skjæle ved inngangen. Denne ble også pålagt nytt impregnert tretak med takrenner i 2002. Råtne tømmerstokker ble utskiftet og det ble bygd ny terrasse ved inngangen. Også vakthytta er en gammel hullu som er gjenreist og omgjordt til hytte. Den brukes idag som “åpen vandrebu” og er innredet med 2 køyer, bord, stoler, komfyr og en del utstyr.

Uthuset, som er et reisverksbygg, er inndelt i lager, stall, do og vedbu. I 2002 ble råtten taktro ved utstikkene utskiftet og nytt torvtak ble lagt. Takrenner ble montert på vestsiden – dvs over dørene. Do og vedboer åpen for vandrings-folk. Naustet er et reisverksbygg med platetak og plass til to båter.

I tillegg til de restaureringsarbeider som ble utført i 2002, ble det også ryddet en god del skog og kratt rundt hytta og jord ble rensket fra veggene. Virket ble brukt til byggemateriell. Alt ubrukelig trevirke, kvist og rask ble brent, resten ble lagret eller kappet til ved.

Da Thams solgte sine aksjer i Songli inngikk ikke Svarttjønndalen i handelen. Eiendommen har derfor helt frem til 1990 vært i familien Thams sitt eie. Det har vært drevet hjortejakt i alle år frem til 1995. I forbindelse med fredningen av Grytdalen naturreservat (1992) ble Svarttjønndalseiendommen ervervet for å innlemmes i fredningen og hytta fulgte med i handelen.

Fremdeles kan en føle en viss fordums storhet ved Svarttjønndalshytta der den ligger vakkert til ved Svarttjønna. Flere busker og treslag – bl.a. epletre, er plantet ved hytta, og en kan se rester etter steinlagte trapper/ganger. Svartjønndalen ligger som en egen liten dal høyere oppe og øst for selve Grytdalen ved fjellet Drevan.

Naust på Songlieiendommen. Foruten naustet ved Svartjønndalshytta finnes det ved Songsjøen og ved Våvatnet naust med plass til 5-6 båter. Naustene på henholdsvis 20 og 30 kvm, ble sist restaurert i 1991 (3).

INFORMASJON

  • Pris: 500 kr per døgn
  • tillegg på 100 kr per person og inkluderer vask.
  • tillegg på 50 kr per person for sengeklær og hånduk

KAPASITET

Svarttjønndalshytta

Vakthytta 2 stykk

Svarttjønnhytta, bak, endelig fremme...
Vakthytte 1
Vakthytta
Naustet