Natur

Her vil du finne informasjon om dei rike naturverdiane som er på Songli-eigedomen, og ikkje minst i Grytdalen naturreservat.

Viltkamera

https://viltkamera.nina.no/; se viltkamera 625 som er ein stad på Nonshaugen (Vel “Lokalitet” nr 625 nede til venstre)

Bever

Visste du at eit av dei første forsøka på å berge beverbestanden i Noreg skjedde ved ei utsetting av bever på Songli i 1926.

Her har Duncan Halley frå Norsk Iinstitutt for Naturforsking laga ei fin samanstilling med foto over historia til beveren i Noreg og Europa, med vekt på det som skjedde på Songli

Bever

Foto: Steve Halsetrønning

Flaggermus

Korleis står det til med flaggermus på Songli?

Det vil det bli arbeidd med framover.

Her kan du lese ein gjennomgang av ei undersøking om flaggermus i Nord- og Sør Trøndelag, mellom anna på Songli, frå 2009: Mid-Norway Bat Surveys 2009

Flaggermus

Foto: Rich Crompton