Nytt

Dugnadar sommar 2021

Faste dugnadar i Songlia kvar tredje onsdag frå 26. Mai.

Vi starter dugnadane onsdag 26. mai kl. 17.00, og kvar tredje veke gjennom sommaren. Dugnadene blir: 26. mai, 16. juni, 7. juli, 28. juli, 18. august, 9. september, og 30. september.

På første dugnaden vil det være snakk om å rydde og ordne i uteområder, Rake plener, ordne bed og rydding av kratt. Dessuten kan det være snakk om noe vegarbeid. Ta med redskap som passer for dette.

 

Klargjøring lørdag 5. juni av hovedhuset på Bjørndal for utleie

I år skal hovedhuset på Bjørndal leiast ut. Dei første gjestene er varsla i juni. For å gjøre det klart til utleie må det vaskast rundt og ryddast i rommet med ved, redskaper og utedo. Deler av huset vart vaska i fjor, samtidig som det vart plassert vel ti madrassar i andre etage. Dette er planlagt til lørdag 5. juni. Det vil komme egen informasjon om dette seinere, Vi er allerede ei lita gruppe som skal stille, men ser gjerne at fleire stiller. Gje tilbakemelding om dere ønsker å stille og komme om Fjellkjøsen, så kan vi organisere åpning av bommen.

 

Reising av gammel hullu som skal settast opp på Melandsøyan neste sommer

Grytdalens venner har kjøpt ein gammel lafta høylåve (hullu) som stod ved Fjellkjøsen og som skal settast opp att i Melandsøyan neste sommer. Denne skal settast sammen i redskapshuset på Songlia i sommer og haust, det er ein del stokker som skal skiftast ut. Dei som er interesserte i dette prosjektet kan ta kontakt. Det er spesielt interessant å få med pesrsoner som har erfaring med lafting

 

Hefte om dei merka stiane i Songlia og Grytdalen

Grytdalens venner har laga sit stihefte som viser dei merka stiane i Songlia og Grytdalen. Heftet har kart som viser kor stiane går med lengde og vankelighetsgrad, med bilder og omtale av noko av det ein kan sjå og oppleve på turane.

Heftet koster 100 kr, og er lagt ut for salg på Ark bokhandel og Sport1 på Amfi, i informasjonstorget i Orkland rådhus, og på Best-stasjonen ved Forvebrua.

 

Viltkamera installert på Songli

https://viltkamera.nina.no/; se viltkamera 625 som er ein stad på Nonshaugen (Vel “Lokalitet” nr 625 nede til venstre)

Songli ble åpnet for utleie 7. mai 2020 etter å ha vært stengt på grunn av Korona. Vilkåret for leie og bruk er at leietager følger smittevernsreglene:

Internett på Songli

  • Det er internettdekning på Songli med WIFI. Det er gratis tilkopling, med passord oppslått inne i hovudhuset. Dette er ei trådlaus tilkopling, med begrensa kapasitet, så vi ber folk vera tilbakehaldne med bruk av video og anna tung belastning.
  • Det er fortsatt veldig dårleg mobildekning, slik at det løysast best ved bruk av internettbaserte telefoniløysingar.

Fortellingar frå Songlis historie

  • Mange korte fortellingar frå Songlis rike historie er lagt inn. Foreløpig med lite fotomateriale, men det kjem meir.

Kart og naturinformasjon