Om Songli Eiendom

Songli Eiendom AS er eit aksjeselskap (stifta 4. mai 2017), eigd med like store delar, av Grytdalens venner, Orkla Jeger og Fiskerforening, Naturvernforbundet i Orklaregionen og Sør Trøndelag Jeger og Fiskerforening.  Formålet med Songli Eiendom AS er: “Kurs, skolering, tilrettelegging for friluftsliv og forskning, utleie av jakt, utleie av bygningsmasse for møter, konferanser, private selskaper og overnatting.”

7. desember 1907 etablerte Christian Thams selskapet Songli Jagtklub Aktieselskab som et privat jaktparadis, med mange prominente gjester opp gjennom åra.  I 1945 tok Direktoratet for fiendtlig eiendom beslag i Songli, da flesteparten av aksjonærene var tyske.   I 1951 kjøpte staten garden, med formål «Songli skal være en forsøksgård for viltforskning og viltpleie».  Songli var i drift som biologisk forskingsgård under Direktoratet for Naturforvaltning, og seinare leigd av Miljødirektoratet fram til 2012.

Grytdalens venner, Naturvernforbundet og Orkla Jeger og Fiskerforening tok tidleg opp arbeidet mot planane om sal av Songli, og det vart etter kvart eit tett samarbeid med Orkdal kommune og andre kommunar i regionen gjennom fleire år for å hindre salet.

I 2016 vart det underteikna ein avtale mellom Statsbygg og Orkdal kommune om 10 års leige av Songli.  Orkdal kommune har investert i nytt anlegg for vatn og avløp.  Songli Eiendom leiger Songli av Orkdal kommune, og driv anlegget i hovudsak med frivillig arbeid.  Det blir regelmessig arrangert dugnadar for vedlikehald av anlegget.

PRISER PÅ OVERNATTING/HUS

Hovedhus: 2000 kr per dag

Andre hus: 500 kr per døgn

 

*tillegg på 100 kr per person og døgn, som inkluderer vask.

* tillegg på 50 kr per person for sengeklær og hånduk

 

Hjortdalshytta: 200 kr per døgn

*ta med eget sengetrekk eller sovepose

 

Bobil: 200 kr per døgn (på parkeringsplass)

*strøm kr 50 per døgn

Overnatting og utleie av hovedhus blir fakturert.

  • Betaling for fiskekort, bobil og strøm gjøres via VIPPS. VIPPSKODE: 501275
  • Kontonummer, Songli Eiendom AS: 4260 73 23334

FISKEKORT

Via Songli Eiendom har du mulighet til å kjøpe fiskekort. Det er også muligheter for å leie båt dersom det hadde vært av interesse. Kontakt oss om akkurat dette. 

 

PRIS FISKEKORT

50 kr per døgn (over 16 år)

* under 16 år fisker gratis